ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ETERNA-90 & ETERNA-150

ETERNA 90
อุปกรณ์มาตรฐาน ETERNA-90
• รางยาวมาตรฐาน 3 เมตร (บานเลื่อนเดี่ยว), 6 เมตร (บานเลื่อนคู่)
• ฝาครอบอลูมิเนียมสี NA1 (สีเงินอลูมิเนียม พร้อมฝาข้าง)
• มอเตอร์, คอนโทรล, สายพาน, พู่เลย์, ชุดลูกล้อ และอุปกรณ์ติดตั้ว
• เซ็นเซอร์ นอก-ใน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ
รายละเอียด ETERNA-90 
ชนิดประตู บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่
ความกว้างประตู 700 ~ 3000 mm 450 ~ 1500 mm
น้ำหนักสูงสุด 130 kg x 1 90 kg x 2
ขนาดชุดขับเคลื่อน 100 x 135 mm (H x D)
มอเตอร์ 24 VDC, Brushless Motor, Max. 100 W
ระบบควบคุม Mircroprocessor
อัตราเร็วการเปิดประตู Max. 1000 mm/s
อัตราเร็วการปิดประตู Max. 600 mm/s
เวลาเปิดค้าง 0 ~ 30 s
แรงดันไฟฟ้า 230 VAC, 50 - 60 Hz
ช่วงอุณหภูมิทำงาน -15 C ~  +50 C
การทดสอบ Tested 2,000,000 cycles
มาตรฐานสินค้า

EN 16005, EN 13849-1, EN 13849-2,

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60335-2-103, 

DIN 18650-1, DIN 18650-2

  


 

ETERNA-150
อุปกรณ์มาตรฐาน ETERNA-150
• รางยาวมาตรฐาน 3 เมตร (บานเลื่อนเดี่ยว), 6 เมตร (บานเลื่อนคู่)
• ฝาครอบอลูมิเนียมสี NA1 (สีเงินอลูมิเนียม พร้อมฝาข้าง)
• มอเตอร์, คอนโทรล, สายพาน, พู่เลย์, ชุดลูกล้อ และอุปกรณ์ติดตั้ว
• เซ็นเซอร์ นอก-ใน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ
รายละเอียด ETERNA-150
ชนิดประตู บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่
ความกว้างประตู 700  ~ 3000 mm 450  ~ 1500 mm
น้ำหนักสูงสุด 200 kg x 1 150 kg x 2
ขนาดชุดขับเคลื่อน 120 x 150 mm (H x D)
มอเตอร์ 24 VDC, Brushless Motor, Max. 100 W
ระบบควบคุม Mircroprocessor
อัตราเร็วการเปิดประตู Max. 1000 mm/s
อัตราเร็วการปิดประตู Max. 600 mm/s
เวลาเปิดค้าง 0  ~ 30 s
แรงดันไฟฟ้า 230 VAC, 50-60 Hz
ช่วงอุณหภูมิทำงาน -15 C  ~  +50 C
การทดสอบ Tested 2,000,000 cycles
มาตรฐานสินค้า

EN 16005, EN 13849-1, EN 13849-2,

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60335-2-103, 

DIN 18650-1, DIN 18650-2

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 517,079