ประโยชน์ของประตูอัตโนมัติ

ประโยชน์ของประตูอัตโนมัติที่ควรรู้

ประตูอัตโนมัติเป็นสิ่งที่จำเป็นกับหลายๆองค์กรในตอนนี้ เพราะด้วยตัวไวรัสโควิดระบาดและไม่มีว่าจะหยุดระบาดหรือมีสัญญานบอกว่าไวรัสตัวนี้มีทางแก้ 100% มีแต่ข่าวที่บอกว่าไวรัสกลายพันธ์ ฉะนั้นในหลายๆองค์กร หลายคน ที่ต้องดำเนินชีวิตต่อไปนั้น ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด

Project amazon cafe

ในการดำเนินชีวิตของคนทั่วไป ต้องมีการป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพกหน้ากากติดตัวและใส่ทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดมือตัวเองหลังจากสัมผัสกับสิ่งของภายนอก ในภาคอุตสหกรรมหรือผู้ประบกอบการก็ต้องปรับตัวต่อไปเพื่อให้ดำเนินธุรกิจไปได้ เช่นการทำความสะอาดที่เสียงบ่อยขึ้น การวัดอุณหภูมิร่างกาย มีการวางเจลล้างมือตามจุดต่างๆ

ลดการสัมผัสโดยไม่จำเป็น

 ตัวประตูอัตโนมัตินั้น เป็นประตูที่มีประโยชน์และตอบโจทย์กับในตอนนี้มาก ตามจริงแล้วประตูอัตโนมัติมีมานานแล้ว หลายองค์กรก็ได้เลือกใช้กันตั้งแต่ก่อนโควิดจะเข้ามาและระบาดในไทยหรือทั่วโลก แต่เมื่อโควิดเข้ามาทำให้ความสำคัญของประตูอัตโนมัติถูกพูดถึง ถูกเลือกให้เป็นปัจจัยหลักๆในการทำให้บ้านหรือสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร บริษัท โรงงานอุตสหกรรม หรือ แม้แต่สถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยในเรื่องของการลดการสัมผัสสิ่งของต่างต้องมีประตูอัตโนมัติ

เพิ่มความน่าเชื่อถือและความสวยงาม

Project AIS

 

Project AIS

ตัวประตูอัตโนมัติเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้บริการจะพบเจอเป็นอย่างแรก เมื่อเราติดตั้งประตูอัตโนมัติก็จะเสริมความสวยงามให้กับสถานที่และยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือคนที่เข้ามาใช้งานว่าจะปลอดภัยจากการสัมผัสอีกด้วยตัวประตูอัตโนมัติเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้งานนั้นเห็นเป็นสิ่งแรกในการเข้าใช้งานสถานที่นั้นๆ ฉะนันการติดตั้งตัวประตูอัตโนมัติเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับผู้ใช้งานและสร้างความประทับใจร่วมถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอีกด้วย

เสียงเงียบในการใช้งาน

การทำงานของประตูอัตโนมัติเป็นการทำงานที่เงียบทำให้ไม่เกิดเสียงรบกวนภายในสถานที่ใช้งาน ประตูอัตโนมัติจึงเป็นตัวเลือกของร้านอาหารหรือสถานที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ขอบคุณ ข้อมูลจาก TGD

Visitors: 517,078