ระบบเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ ทำงานอย่างไร

ตัวระบบเซ็นเซอร์ของประตูอัตโนมัติ เป็นระบบที่ควบคุมด้วยระบบ MICROPROCESSOR ด้วยการจับความเคลื่อนไหวของวัตถุ นอกจากนี้การติดตั้งในช่วงเเรกยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายของเซ็นเซอร์  เว้นแต่ว่าเราจะตั้งค่าให้เข้ากับสถานที่นั้นๆ 

จุดเด่นของระบบเซ็นเซอรระตูอัตโนมัติ   

ในปัจจุบันเราจะมักพบได้บ่อยกับตัวประตูอัตโนมัติในตามห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานหรือพาณิชย์ 

  • สามารถกำหนดระยะของตัว เซ็นเซอร์ของประตูอัตโนมัติได้  

  • ตัวระบบเซ็นเซอร์ของประตูอัตโนมัติสามารถรองรับไฟทั้งแบบ DC และ AC ได้  

  • Alternatingcurrentelectricity ACหรือ AC หมายถึงกระแสที่มีทิศทางไปและกลับตลอดระยะเวลา มีการสลับขั้วบวกและลบกันอยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนกระแสตรง 

  • Directcurrent, DC หรือ DCที่ไฟฟ้าจะไหลไปในทิศทางเดียวและไม่ไหลกลับ เช่น ไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ของรถยนต์ เป็นต้น 

  • ตัวระบบเซ็นเซอร์ สามารถกำหนดระยะได้ 

  • ระบบเซ็นเซอร์ระบบอัตโนมัติ สามารถปรับรูปแบบการตรวจจับได้ 

 

การทำงานของระบบเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ ทำงานกับประตูอย่างไร 

ประตูอัตโนมัติ AUTOMATICDOOR เป็นประตูอัตโนมัติ ที่เปิดปิดเองด้วยระบบ MICROPROCESSOR ที่สามารถสแกนค้นหาตำแหน่งในระยะของประตู โดยการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรเลย เพราะตัวระบบเซ็นเซอร์จะรองรับประตูอัตโนมัติทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประตูไม้ / ประตูอลูมิเนียม / ประตูกระจกบานเปลือย / ประตู UPVC  ยกเว้นในการปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับสถานที่นั้น นอกจากนี้ยังทำงานกับอุปกรณ์เสริมได้อีกมากมายเช่น เครื่องอ่านบัตร (RFID READER)หรือ จะเป็น SWITCHWIRELESSซึ่งเป็น  อุปกรณ์สำหรับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ 

การใช้งานเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการติดตั้งและทำการตั้งค่าให้ถูกต้องตามคุณลักษณะของสถานที่นั้นๆ เช่น ถ้าในกรณีเราติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติและมีการตั้งค่าหรือไม่เหมาะสมจะทำให้ประตูถูกเปิดโดยไม่จำเป็นทำให้เกิดการเสียไฟไปอย่างไรประโยชน์และในกรณีสถานที่นั้นมีเครื่องทำความเย็น ก็จะทำให้เสียความเย็นไปด้วย

 

Visitors: 517,070