สวิตซ์แบบกด ความไวสูง TS400

Wireless Touch Switch
(Waterproof type) TS400
TS400 สวิตซ์สัมผัสไร้สายความไวสูง ออกแบบมาเพื่อเปิดและปิดประตูอัตโนมัติ

Product Specification

• แหล่งจ่ายพลังงาน: 1.5V x 2V (แบตเตอร์รี่ขนาด AAA)
• ความถี่: 2.4 GHz
• อุณภูมิการใช้งาน: -20ºC ~ 50ºC
• ระยะการใช้งาน: ภายในระยะ 10 m
• ขนาด: 4 x 15 x 1.3 cm
• รุ่น: R24 (Receiver)
• แหล่งจ่ายพลังงาน: DC12 ~ 30V, AC 12 ~ 24V
• กระแสไฟฟ้าที่ใช้: Under 100 mA
• ต้านทาน แรงดัน/กระแส รีเลย์: AC/DC 400V, 120mA
• ความไวของการรับ: -91 dBm
• ขนาด: 9.9 x 4.3 x 2.1 cm

Visitors: 517,079