สวิตซ์ไร้สัมผัส แบบมือโบก M505

Proximity Sensor Switch
(Waterproof type) MG100

Product Specification

• สวิตซ์มือโบก รุ่น: M505
• แหล่งจ่ายไฟ (ตัวรับไร้สาย): DC12-30V
• กระแสไฟฟ้าสถิต: 13μA (DC12V)
• กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน: 74MA (แหล่งจ่ายไฟ 12V DC)
• การรับกระแสไฟหน้าสัมผัสหลัก (ตัวรับไร้สาย): 1A 24V DC
• ช่วงเวลาหน้าสัมผัสค้าง (ตัวรับไร้สาย): 1.5 s
• กระแสไฟฟ้าสแตนบาย (ตัวส่ง): <10.3μA
• กระแสไฟฟ้าใช้ปกติ (ตัวส่ง): 12.55mA
• อายุแบตเตอรี่ (ตัวส่ง): ทุกการกด 200 ครั้ง/วัน สามารถใช้ได้ถึง 220 วัน
• ความไวภาครับ: -95 dbm
• ระยะควบคุมการใช้งาน: มากกว่า 3 cm ในที่โล่ง
• ระยะตรวจจับ: 2 cm
• ระยะห่างสูงสุดของเซ็นเซอร์: 2 cm
• ขนาด (ตัวส่ง): 8.6 x 8.6 cm
• ขนาด (ตัวรับไร้สาย) LxWxH: 10.5 x 3 x 1.5 cm

Visitors: 517,080