เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ DL33

Photoelectric Beam Sensor DL33
เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ หรือตาแมว

Product Specification

• รุ่น: DL33
• ความสูงระยะการติดตั้ง: น้อยสุด 0.2 เมตร ด้านบนพื้น
• ระยะห่างระหว่าง บีมเซ็นเซอร์: น้อยสุด 0.2 เมตร
• ระยะน้องสุด: 1 เมตร
• ระยะมากสุด: 10 เมตร (ความสูงระยะการติดตั้ง 0.2 เมตร)
• มุมเฉลี่ย: 8 องศา
• โหมดตรวจจับ: ตัดลำแสงออก
• เวลาในการหน่วงเวลาจากด้านนอก: ≤ 40 ms
• เวลาเปิดค้างด้านนอก: 300 ms
• การใช้พลังงาน: <1 W
• อุณหภูมิการทำงาน: -20ºC ~ 50ºC


Visitors: 517,072