อุปกรณ์เสริมประตูอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์ไร้สัมผัส
เซ็นเซอร์ไร้สัมผัส
เซ็นเซอร์ไร้สัมผัส
For hands-free opening
For hands-free opening
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวADS DL6 Microwave Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวMicrowave Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับ Microwave + Infrared
ADS Combine 2 in 1 Sensor
รีโมทสำหรับ เปิด ปิด ประตู แบบไร้สาย
อุปกรณ์กันประตูหนีบ SAFETY BEAM
สวิตซ์กุญแจใช้สำหรับควบคุมประตู
ปุ่มกดสำหรับเปิดประตู แบบเดินสาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


Visitors: 86,502