ประตูบานห้องผ่าตัด ATOMIC DSM 150

บานห้องผ่าตัด รุ่น ATOMIC DSM 150
ประตูบานห้องผ่าตัด สามารถเลือกได้ เปิดซ้าย, เปิดขวา ตามความเหมาะสมของสถานที่ใช้ร่วมกับสวิตซ์ต่างๆ ได้ นิยมใช้กับห้องผ่าตัด การควบคุมการรั่วไหลของอากาศ และถูกสุขอนามัยวัสดุปิดผิวสามารถเลือกได้ 
เช่น HPL (High Pressure Laminate), STAINLESS STEEL ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา ดูแลรักษาง่าย และสามารถเลือกระบบคำสั่ง การเปิด-ปิด ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
รายละเอียด ATOMIC DSM 150 
ชนิดประตู บานเลื่อนเดี่ยว
ความกว้างประตู 2000 ~ 2500 mm
น้ำหนักสูงสุด 150 kg x 1
อัตราเร็วการเปิด-ปิด ประตู 200 - 500 mm/s
เวลาเปิดค้าง 0 ~ 9 mm/s
แรงผลักโหมด Manual <100 N
แรงดันไฟฟ้า AC 220 V 10%, 50/60 Hz

แบบฟอร์มติดต่อกลับVisitors: 83,623