top of page

นโยบายการใช้งานคุกกี้

บทนำ 

บริษัทเอดีเอสเอ็นทรานซ์จำกัด (“เอดีเอส”) อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของเอดีเอสเพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้เอดีเอสสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

 

คุกกี้คืออะไร? 

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่านเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆเช่นสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่านข้อมูลการตั้งค่าภาษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง 

 

คุกกี้คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เอดีเอสจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเอดีเอสจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเอดีเอสผ่านอินเทอร์เน็ตโดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้ 

  1. 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของเอดีเอสได้อย่างต่อเนื่อง 

  1. 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เอดีเอสเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้ เอดีเอสจะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

ท่านสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ได้โดยการเข้าไปที่การตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของท่านและปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจำกัดการเก็บคุกกี้ในอนาคต หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ 

 

ประโยชน์ของคุกกี้ 

คุกกี้ช่วยให้เอดีเอสทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเอดีเอส เพื่อที่เอดีเอสจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านและช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเอดีเอสได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้ 

ประเภทของคุกกี้ที่เอดีเอสใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้ 

       3. คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่างๆของเว็บไซต์หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้นโดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้ 

       4. คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของท่านและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของท่าน 

       5. คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมของท่านผ่านเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

​ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเช่นเครือข่ายการโฆษณาสื่อสังคมออนไลน์ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆเป็นต้นคุกกี้บางประเภทอาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย 

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่านโดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคตอย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเอดีเอสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากwww.allaboutcookies.org 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอดีเอสจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอดีเอสบนเว็บไซต์ www.adsentrance.com 

 

 

ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 

บริษัทเอดีเอสเอ็นทรานซ์จำกัด(ADS EntranceLimited) 
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่33/112 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 87แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานคร 10250  
โทรศัพท์: (02) 300-9333หรือโทรสาร: (02) 300-9334 
อีเมล: info@adsentrance.com 
เว็บไซต์: www.adsentrance.com 


 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เอดีเอสอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่านเช่นคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุล และข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันให้แก่เอดีเอสซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเพื่อการติดต่อเช่นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขโทรสารที่อยู่รหัสไปรษณีย์อีเมลอีเมลของบริษัทหมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและที่อยู่ทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงเมืองรหัสไปรษณีย์และประเทศ) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการวันที่ใช้บริการประวัติการติดต่อ (ระหว่างท่านกับเอดีเอส) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการที่ใช้ของเอดีเอสและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องข้อมูลอื่นๆเช่นความคิดเห็นคำถามการสอบถามข้อร้องเรียน  

 

ข้อมูลที่เอดีเอสเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านสำหรับการให้บริการการจัดหาผลิตภัณฑ์เอดีเอสอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากการที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเอดีเอสผ่านช่องทางการสื่อสารของเอดีเอส หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆโดยอัตโนมัติซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนเช่นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวรูปภาพและ/หรือเสียงความสนใจเช่นผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นและเหตุผลในการเลือกผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งข้อมูลด้านพฤติกรรมเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของท่าน (ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่ใช้เวลาที่ตอบสนองต่อเพจความผิดพลาดในการดาวน์โหลดและข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ท่านดูและข้อมูลอื่นๆที่เอดีเอสดีเก็บรวบรวม) หรือข้อมูลการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูลทางเทคนิคเช่นหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่อยู่ไอพี) ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านกับอินเตอร์เน็ตข้อมูลการเข้าสู่ระบบข้อมูลการปฏิบัติการประเภทและเวอร์ชั่นของแพลตฟอร์มปฏิบัติการการตั้งค่าเขตเวลาคุกกี้ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขององค์กร (เช่นผู้ใช้แต่ละรายเข้าเว็บไซต์อะไรบ้างกรอกแบบฟอร์มหรือดาวน์โหลดเอกสารอะไรบ้างเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมาตรการป้องกันโดยเกตเวย์ฯลฯ) ข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาการสร้างเป้าหมายหรือการใช้เอกสารที่ได้รับการคุ้มครองบนเว็บไซต์เช่น การเปลี่ยนการอนุญาตและข้อมูลของเอกสารเกี่ยวกับบุคคลที่กระทำกิจกรรมดังกล่าว และคุกกี้เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้ และวิธีการที่ท่านใช้บริการดังกล่าว 

 

อย่างไรก็ตามเอดีเอสจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของเอดีเอสเท่านั้น ทั้งนี้เอดีเอสจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามแบบวิธีการของเอดีเอส  กรณีที่เอดีเอสจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลเอดีเอสจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้ 

 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
ในระหว่างการใช้บริการเอดีเอสจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเอดีเอสที่เอดีเอสคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ  หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเอดีเอสแล้วท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ  

 

โดยท่านสามารดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ โทรศัพท์: (02) 300-9333 หรือโทรสาร: (02) 300-9334

Screen Shot 2023-09-25 at 11.38.43 AM.png
bottom of page