top of page
ETERNA 150.jpg

ETERNA 150

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น ETERNA 150

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ Automatic Sliding Door เป็นระบบประตูอัตโนมัติ ขับเคลื่อนด้วยการใช้มอเตอร์ควบคุมการ มอเตอร์มีแรงในการควบคุมการเปิด-ปิด ของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติมีน้ำหนักแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของรุ่นมอเตอร์นั้น ๆ  เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพนั้น เราต้องเลือกขนาดมอเตอร์ ที่รับน้ำหนักบานประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ โดยเราคำนวณได้จากความยาว ความกว้าง ความหนาของบานประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ วัสดุที่ใช้ หลังจากนั้นนำมาเทียบกับมอเตอร์ เพื่อเลือกรุ่นมอเตอร์ เพื่อประตูอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับกำลังและแรงของมอเตอร์ ทำให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นลักษณะการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินั้น มอเตอร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวบานประตูวบคุมการทำงานทั้งหมดสั่งงานให้ตัวบานประตูเปิด หรือบานประตูปิด

รายละเอียด ETERNA 150

ชนิดประตู                                                          บานเลื่อนเดี่ยว                  บานเลื่อนคู่                 

ความกว้างประตู                                               700 ~ 3000 mm             450 ~ 1500 mm

น้ำหนักสูงสุด                                                         200 kg x 1                      150 kg x 2
ขนาดชุดขับเคลื่อน                                                         120 x 150 mm (H x D)

มอเตอร์                                                                  DC24V 100W Brushless Motor

ระบบควบคุม                                                                     Mircroprocessor

อัตราเร็วการเปิดประตู                                                       Max. 1000 mm/s

อัตราเร็วการเปิดประตู                                                        Max. 600 mm/s

เวลาเปิดค้าง                                                                            0  ~ 30 s

แรงดันไฟฟ้า                                                                     AC 230, 50/60 Hz

ช่วงอุณหภูมิทำงาน                                                             -15 C  ~  +50 C

การทดสอบ                                                                  Tested 2,000,000 cycles

มาตรฐานสินค้า                       EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3;

                                                                      EN 60335-2103; DIN 18650; DIN 18650-2

ETERNA 150_Z01_PA.jpg
bottom of page