top of page
SMA-SC-8030.jpg

SEMI AUTO - SMA-SC-8030

Soft Close Sliding Rail (Single)

ประตูกึ่งอัตโนมัติ เปิด-ปิด แบบนุ่มนวล บานไม้หรือ บานเฟรม ชนิดบานเดี่ยว

เป็นระบบรางเลื่อนเปิด และปิดกลับเองอัตโนมัติ โดยปิดกลับแบบนุ่มนวล

คุณสมบัติของระบบเปิด-ปิดประตู แบบนุ่มนวล บานเฟรม รุ่น SMA-SC-8030

• การใช้งาน: ใช้กับประตูบานไม้ และ บานกระจก
• ความกว้างบานประตูไม่น้อยกว่า: 550 mm

• ความสูงบานประตูสูงสุด: 3,000 mm

• ความหนาบานประตูมากกว่า: 35 mm ขึ้นไป

• สำหรับประตูน้ำหนักไม่เกิน: 30 kg และ 60 kg

• อุปกรณ์มาตรฐานแบบติดตั้ง: ยึดสกรูด้านบน

• ความหนาประตู: 35 mm

• ความยาวราง: 2.5 m

• ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งระยะการเปิดแบบนุ่มนวลได้ตามที่ต้องการ

• ล้อแบบ: Ball Bearing ให้ความทนทาน นุ่มนวล และลดเสียงรบกวน

• สินค้าผ่านมาตรฐานการทดสอบ: BS EN 1527 Grade 6 (100,000 cycle test)

• สินค้าผ่านการทดสอบ เปิด ปิด: 100,000 cycle test

Quotation

กรอกข้อมูล เพื่อขอใบเสนอราคา ประตูกึ่งอัตโนมัติ SMA-SC-8030

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page