top of page
ETERNA 90.jpg

ETERNA 90

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น ETERNA 90

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ Automatic Sliding Door เป็นระบบประตูอัตโนมัติ ขับเคลื่อนด้วยการใช้มอเตอร์ควบคุมการ มอเตอร์มีแรงในการควบคุมการเปิด-ปิด ของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติมีน้ำหนักแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของรุ่นมอเตอร์นั้น ๆ  เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพนั้น เราต้องเลือกขนาดมอเตอร์ ที่รับน้ำหนักบานประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ โดยเราคำนวณได้จากความยาว ความกว้าง ความหนาของบานประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ วัสดุที่ใช้ หลังจากนั้นนำมาเทียบกับมอเตอร์ เพื่อเลือกรุ่นมอเตอร์ เพื่อประตูอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับกำลังและแรงของมอเตอร์ ทำให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นลักษณะการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินั้น มอเตอร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวบานประตูวบคุมการทำงานทั้งหมดสั่งงานให้ตัวบานประตูเปิด หรือบานประตูปิด

รายละเอียด ETERNA 90

ชนิดประตู                                                          บานเลื่อนเดี่ยว                  บานเลื่อนคู่                 

ความกว้างประตู                                               700 ~ 3000 mm             450 ~ 1500 mm

น้ำหนักสูงสุด                                                         130 kg x 1                      90 kg x 2
ขนาดชุดขับเคลื่อน                                                         100 x 135 mm (H x D)

มอเตอร์                                                         24 VDC, Brushless Motor, Max. 100 W

ระบบควบคุม                                                                     Mircroprocessor

อัตราเร็วการเปิดประตู                                                       Max. 1000 mm/s

อัตราเร็วการเปิดประตู                                                        Max. 600 mm/s

เวลาเปิดค้าง                                                                            0  ~ 30 s

แรงดันไฟฟ้า                                                                     230 VAC, 50-60 Hz

ช่วงอุณหภูมิทำงาน                                                             -15 C  ~  +50 C

การทดสอบ                                       Tested 2,000,000 cycles EN 16005, EN 13849-1, EN 13849-2,

มาตรฐานสินค้า                     EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60335-2-103, DIN 18650-1, DIN 18650-2

ETERNA 90_Z01_PA.jpg
bottom of page